Bekendmaking

De Civil Aviation Safety Authority Suriname, CASAS, maakt bekent dat conform de wet van 12 maart 2002, houdende regels betreffende de veiligheid en Beveiliging van de burgerluchtvaart in Suriname, (Wet Veiligheid en Beveiliging Burgerluchtvaart S.B. no. 24) artikel 16, Algemene verboden Activiteiten, het verboden is om onbemande luchtvaartuigen, Drones te lanceren.

De Minister belast met de Burgerluchtvaart, Minister van TCT, kan onder voorwaarde ontheffing van de verboden zoals genoemd in artikel 16 verlenen. Indien de minister enige ontheffing verleend, moet deze worden uitgevoerd in overeenstemming met de daaraan verbonden voorwaarden, beperkingen en vereisten.

Verder is de CASAS conform artikel 26 van bovengenoemde Wet bevoegd om voorwaarden en beperkingen vast te stellen voor de uitvoering van luchtvaartactiviteiten die niet het vervoer van personen, dieren of goederen zijn.

CASAS heeft ter waarborging van de luchtvaartveiligheid en beveiliging een Decision Director CASAS, DDC ontwikkeld om de voorwaarden en beperkingen voor het lanceren van onbemande luchtvaartuigactiviteiten nader te definiëren.

De informatie is te vinden in de 2019 – DDC. 001 Unmanned Aircraft