Bekendmaking

Hierbij maakt de Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS) bekend dat de volgende houders van een Vergunning tot Vluchtuitvoering (Air Operator Certificate) bevoegd zijn om commercieel te opereren:

  • Surinam Airways (SLM)
  • Vortex Air Services
  • Gum Air N.V.
  • MAF Suriname
  • Blue Wing Airlines
  • Fly Allways N.V.
  • United Aviation Services

Ingevolgde de Wet Veiligheid en Beveiliging Burgerluchtvaart in Suriname (S.B. 2002 no. 24) dient een ieder die met een luchtvaartuig passagiers en of vracht tegen betaling vervoert over een geldige Vergunning tot Vluchtuitvoering te beschikken.
Aan zij die kennis dragen van onregelmatigheden m.b.t. het bovenstaande wordt verzocht die zo spoedig mogelijk te melden aan CASAS op de navolgende telefoonnummers of via e-mail waardoor opgetreden kan worden in het belang van de vliegveiligheid.

Tel: 434286/ 431990/ 434186
Email: casas@casas.sr